دفتر مرکزی این شرکت در میلواکی، ویسکانسین آمریکا قرار گرفته است , Rexnord یک شرکت صنعتی پیشرو جهانی و متشکل از دو برنامه استراتژیک , یعنی فرآیند و کنترل حرکت (PMC) و مدیریت آب (WM) , به همراه حدود 7400 نیروی استخدامی در سر تا سر جهان می باشد

Falk